Login:
Hasło:
Nowo¶ci O firmie Regulamin Forum Kontakt


Koszyk jest pusty


Regulamin sklepu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Strona internatowa www.charakteryzacja.com prowadzona przez firmę Perman nie jest typowym WIRTUALNYM sklepem internetowym bez biura i stacjonarnego sklepu. Stanowi bardziej platformę sprzedażową do składania zamówień dla zawodowych charakteryzatorów którzy nie mają możliwości osobiście dokonać zakupów sklepie firmy Perman mieszczącym się w Warszawie na ulicy Puławskiej 26 lok 2.

 • Platforma sprzedażowa charakteryzacja .com zwana dalej dla ułatwienia - sklepem internetowym nie ma wiele wspólnego z typowymi wirtualnymi sklepami internetowymi, portalami aukcyjnymi i dlatego zamówienia są rozpatrywane oraz weryfikowane w godzinach pracy sklepu stacjonarnego przez ludzi czuwających nad tym aby możliwie najlepiej Państwa obsłużyć. Czasem się zdarza że danego produktu nie ma w magazynie mimo iż jest prezentowany na stronie. Za tę niedogodność możemy tylko gorąco przeprosić licząc na zrozumienie z Państwa strony.

 • Klient który złożył zamówienie i po jego weryfikacji otrzymał e-mail z informacją że jednego z pośród zamawianych produktów nie ma na stanie ma prawo bez najmniejszych konsekwencji zrezygnować z transakcji. Można to uczynić informując o tym fakcie pracowników firmy drogą e-mailową lub telefoniczną.

 • Do zakupów w sklepie internetowym firmy Perman upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówień spoza terenu RP prosimy o kontakt telefoniczny na nr stacjonarny +48 22 8255341

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do firmy Perman Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail przez Zamawiającego. W przypadku braku nr telefonu w arkuszu zamówienia, zamawiający rezygnuje z prawa do roszczeń z tytułu nie doręczenia przesyłki w terminie jak również wyraża zgodę na obciążenie go dodatkowymi kosztami naliczonymi przez firmę: DHL lub Siódemka obciążających nadawcę za zwrot przesyłki.

 • Przyjęcie przez sklep internetowy Perman każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Firma Perman nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowanych czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

 • Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma Perman jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

 • Sklep internetowy Perman przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę ,niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszy dzień roboczy w godzinach 10-18.

 • Firma Perman zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.

 • Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienie potwierdzone można anulować tylko bezpośrednio kontaktując sie z firmą Perman. Wysyłka zamówionych towarów następuje po stwierdzeniu dokonania wpłaty na konto firmy Perman którego numer zamawiający otrzymuje po ostatecznej weryfikacji zamówienia przez firmę Perman. Weryfikacja polega na dokładnym sprawdzeniu stanu magazynowego.

 • Firma Perman i system sprzedażowy nie wymusza na kliencie oczekiwania na produkt jeśli nie ma go fizycznie w magazynie. W e-mailu po-weryfikacyjnym (czyli sprawdzeniu czy produkt jest w magazynie) klient zostaje poinformowany o rzeczywistym statusie zamówienia, kwoty do zapłaty dostepności produktu.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Perman są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Perman zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W szczególnych przypadkach firma Perman zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.
 • Sklep internetowy Perman wystawia dokument sprzedaży - (dokumentu wydania/faktura konsumencka). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Perman do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

CENY WYSYŁKI

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z zaznaczoną w formularzu zamówienia opcją -  firmą kurierską DHL lub Siodemka. W wypadku nieodebrania przez zamawiającego zamawianego towaru firma Perman zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami nieodebranej przesyłki. W wypadku jeśli zamawiąjcy nie odbierze przesyłki lub odmowi jej przyjęcia i przesyłka wróci do siedziby firmy Perman - firma Perman zastrzega sobie prawo do domagania się zwrotu kosztów wysyłki oraz pakowania. Ponowna wysyłka do klienta nastąpi dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty za pakowanie i przesyłkę.W przypadku gdy zamawiajacy odmowi uiszczenia kosztow zwiazanych ze zwrotem przesylki, firma Perman zastrzega sobie prawo do umieszczenia zamawiajacego w BIG-u jako dluznika. Firma Perman zastrzega sobie takze prawo do odstąpienia w uzasadnionych przypadkach od pobrania w/w opałaty za przesyłkę.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 • Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm: DHL Siodemka lub Poczty Polskiej
 • Firma Perman zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zaksięgowania wpłaty na rachuneku bankowym f-my Perman.
 • Klient może dokonać wpłaty dopiero po tym jak otrzyma kolejny e-mail zawierajcy kwotę do zapłaty i numer rachunku bankowego. Wszelkie wcześniejsze wpłaty nie mają wpływu na termin realizacji zamowienia. Zamówienia są realizowane według kolejności oraz po dokładnym sprawdzeniu stanu w magazynie.
 • Firma Perman nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez f-me DHL lub Siodemka.
 • W każdym przypadku gdy przesyłka wróci do siedziby firmy z przyczyn niezależnych od firmy Perman (zły adres wpisany przez zamawiajacego, odmowa przyjecia, brak numeru telefonu w arkuszu zamowienia ect) firma Perman nie zwraca kosztów przesyłki i pakowania do momentu rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską.
 • Reklamację składa firma Perman na prośbe zamawiającego po uwczesnym wypelnieniu przez zamawiajacego stownego arkusza reklamacyjengo ktory mozna pobrac ze strony internetowej wlasciwej firmy kurierskiej- Siodemka,Dhl.
 • W momencie odbioru przesyłki. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty i potwierdzonego przez niego. PROSIMY O DOKONYWANIE ROZWAZNYCH ZAKUPÓW!!!!!!!!

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru uszkodzonego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Akceptowane będą wyłącznie reklamacje złożone w terminie 3 dni od daty doręczenia. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto bankowe. Przyjmowane są wyłącznie zwroty wysyłane firmą kurierską na koszt zamawiającego. Firma nie zwraca kosztów przesyłek jeśli powód zwrotu nie jest z winy firmy Perman.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Perman. zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,.

Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez firmę Perman . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.Kazdy klient oswiadzcza że jest osobą pełnoletnią oraz że jest zawodowym charakteryzatorem i wie jak należy korzystać z zakupionych materiałów.  Firma Perman zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@charakteryzacja.com
Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na e-mail: info@charakteryzacja.com