Login:
Hasło:
Nowo¶ci O firmie Regulamin Forum Kontakt


Koszyk jest pusty


Regulamin sklepu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Strona internatowa www.charakteryzacja.com prowadzona przez firmę Perman nie jest typowym WIRTUALNYM sklepem internetowym bez biura i stacjonarnego sklepu. Stanowi bardziej platformę sprzedażową do składania zamówień dla zawodowych charakteryzatorów którzy nie mają możliwości osobiście dokonać zakupów sklepie firmy Perman mieszczącym się w Warszawie na ulicy Puławskiej 26 lok 2.

 • Platforma sprzedażowa charakteryzacja .com zwana dalej dla ułatwienia - sklepem internetowym nie ma wiele wspólnego z typowymi wirtualnymi sklepami internetowymi, portalami aukcyjnymi i dlatego zamówienia są rozpatrywane oraz weryfikowane w godzinach pracy sklepu stacjonarnego przez ludzi czuwających nad tym aby możliwie najlepiej Państwa obsłużyć. Czasem się zdarza że danego produktu nie ma w magazynie mimo iż jest prezentowany na stronie. Za tę niedogodność możemy tylko gorąco przeprosić licząc na zrozumienie z Państwa strony.

 • Klient który złożył zamówienie i po jego weryfikacji otrzymał e-mail z informacją że jednego z pośród zamawianych produktów nie ma na stanie ma prawo bez najmniejszych konsekwencji zrezygnować z transakcji. Można to uczynić informując o tym fakcie pracowników firmy drogą e-mailową lub telefoniczną.

 • Do zakupów w sklepie internetowym firmy Perman upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówień spoza terenu RP prosimy o kontakt telefoniczny na nr stacjonarny +48 22 8255341

 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do firmy Perman Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail przez Zamawiającego. W przypadku braku nr telefonu w arkuszu zamówienia, zamawiający rezygnuje z prawa do roszczeń z tytułu nie doręczenia przesyłki w terminie jak również wyraża zgodę na obciążenie go dodatkowymi kosztami naliczonymi przez firmę: DHL lub Siódemka obciążających nadawcę za zwrot przesyłki.

 • Przyjęcie przez sklep internetowy Perman każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Firma Perman nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowanych czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.

 • Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma Perman jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

 • Sklep internetowy Perman przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę ,niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszy dzień roboczy w godzinach 10-18.

 • Firma Perman zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.

 • Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienie potwierdzone można anulować tylko bezpośrednio kontaktując sie z firmą Perman. Wysyłka zamówionych towarów następuje po stwierdzeniu dokonania wpłaty na konto firmy Perman którego numer zamawiający otrzymuje po ostatecznej weryfikacji zamówienia przez firmę Perman. Weryfikacja polega na dokładnym sprawdzeniu stanu magazynowego.

 • Firma Perman i system sprzedażowy nie wymusza na kliencie oczekiwania na produkt jeśli nie ma go fizycznie w magazynie. W e-mailu po-weryfikacyjnym (czyli sprawdzeniu czy produkt jest w magazynie) klient zostaje poinformowany o rzeczywistym statusie zamówienia, kwoty do zapłaty dostepności produktu.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Perman są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Perman zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W szczególnych przypadkach firma Perman zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.
 • Sklep internetowy Perman wystawia dokument sprzedaży - (dokumentu wydania/faktura konsumencka). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Perman do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

CENY WYSYŁKI

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z zaznaczoną w formularzu zamówienia opcją -  firmą kurierską DHL lub Siodemka. W wypadku nieodebrania przez zamawiającego zamawianego towaru firma Perman zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami nieodebranej przesyłki. W wypadku jeśli zamawiąjcy nie odbierze przesyłki lub odmowi jej przyjęcia i przesyłka wróci do siedziby firmy Perman - firma Perman zastrzega sobie prawo do domagania się zwrotu kosztów wysyłki oraz pakowania. Ponowna wysyłka do klienta nastąpi dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty za pakowanie i przesyłkę.W przypadku gdy zamawiajacy odmowi uiszczenia kosztow zwiazanych ze zwrotem przesylki, firma Perman zastrzega sobie prawo do umieszczenia zamawiajacego w BIG-u jako dluznika. Firma Perman zastrzega sobie takze prawo do odstąpienia w uzasadnionych przypadkach od pobrania w/w opałaty za przesyłkę.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 • Wszelkie regulacje zwizane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firm: DHL Siodemka lub Poczty Polskiej
 • Firma Perman zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty zaksięgowania wpłaty na rachuneku bankowym f-my Perman.
 • Klient może dokonać wpłaty dopiero po tym jak otrzyma kolejny e-mail zawierajcy kwotę do zapłaty i numer rachunku bankowego. Wszelkie wcześniejsze wpłaty nie mają wpływu na termin realizacji zamowienia. Zamówienia są realizowane według kolejności oraz po dokładnym sprawdzeniu stanu w magazynie.
 • Firma Perman nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez f-me DHL lub Siodemka.
 • W każdym przypadku gdy przesyłka wróci do siedziby firmy z przyczyn niezależnych od firmy Perman (zły adres wpisany przez zamawiajacego, odmowa przyjecia, brak numeru telefonu w arkuszu zamowienia ect) firma Perman nie zwraca kosztów przesyłki i pakowania do momentu rozpatrzenia reklamacji przez firmę kurierską.
 • Reklamację składa firma Perman na prośbe zamawiającego po uwczesnym wypelnieniu przez zamawiajacego stownego arkusza reklamacyjengo ktory mozna pobrac ze strony internetowej wlasciwej firmy kurierskiej- Siodemka,Dhl.
 • W momencie odbioru przesyłki. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty i potwierdzonego przez niego. PROSIMY O DOKONYWANIE ROZWAZNYCH ZAKUPÓW!!!!!!!!

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru uszkodzonego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Akceptowane będą wyłącznie reklamacje złożone w terminie 3 dni od daty doręczenia. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto bankowe. Przyjmowane są wyłącznie zwroty wysyłane firmą kurierską na koszt zamawiającego. Firma nie zwraca kosztów przesyłek jeśli powód zwrotu nie jest z winy firmy Perman.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma Perman. zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,.

Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez firmę Perman . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.Kazdy klient oswiadzcza że jest osobą pełnoletnią oraz że jest zawodowym charakteryzatorem i wie jak należy korzystać z zakupionych materiałów.  Firma Perman zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@charakteryzacja.com
Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na e-mail: info@charakteryzacja.com

Polityka prywatności w myśl przepisow RODO

Polityka prywatności na www.charakteryzacja.com Ochrona prywatności użytkowników platformy zamówieniowej www.charakteryzacja.com ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisów internetowych www.charakteryzacja.com

POLITYKA PRYWATNOśCI

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z platformy zamówieniowej zwanej dalej sklepem internetowym dostępnego pod adresem http://www.charakteryzacja.com/index.php/,user_templates,user_tpl,regulamin.html

1. DANE OSOBOWE

1.1. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Michal Kacprzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą perman michal kacprzycki z siedzibą pod adresem: ul. Cieszynska 2a/40. , 02-716 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 521 175 31 24 , REGON 013118243 zwanym dalej PERMAN, adres poczty elektronicznej: info@charakteryzacja.com Informujemy zainteresowane osoby, że firma wyznaczyła inspektora ochrony danych, do którego można kierować wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Zainteresowane osoby mogą skontaktować się z inspektorem danych osobowych w następujący sposób: info@charakteryzacja.com, adres do korespondencji :ul Cieszyńska 2a/40 02-176 Warszawa Polska

1 . 2 . JAKIEGO RODZAJUDANE OSOBOWE ZBIERA www.charakteryzacja.com ?

www.charakteryzacja.com może zbierać następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej www.charakteryzacja.com i/lub aplikacji mobilnej www.charakteryzacja.com („STRONA/APLIKACJA”) poprzez odpowiednie formularze: ,imię nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer konta (podany przez klienta w przypadku dokonywania zwrotu towaru), nazwa firmy i NIP i podczas gdy użytkownik przegląda STRONĘ/APLIKACJĘ, rejestruje się, składa zamówienie online, kontaktuje się z www.charakteryzacja.com lub uczestniczy w promocjach lub ankietach www.charakteryzacja.com Ponadto www.charakteryzacja.com zbiera wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po S T R O N I E / A P L I K A C J I oraz sposobu interakcji użytkownika z marką.

1.3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zainteresowanego będę przetwarzane do następujących celów wedle zastosowania: - tworzenie rejestru na STRONIE/w APLIKACJI i zarządzanie nim. Rejestr oznacza tworzenie profili nawigacyjnych użytkownika na STRONIE/w APLIKACJI. Takie profilowanie wykorzystuje dane osobowe klienta i informacje dotyczące jego sposobu nawigowania, takie jak oglądane produkty, artykuły dodane do koszyka, odwiedzane sekcje STRONY/ APLIKACJI czy lokalizacja, aby dokonać oceny preferencji i/lub zainteresowań osobistych w celu oferowania treści na STRONIE/w APLIKACJI, ofert, usług i produktów odpowiednich do profilu użytkownika; - obsługa i rozwijanie procesu zakupów online. Wykorzystujemy dane osobowe klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną. W razie pytań prosimy o kontakt na nasz adres: info@charakteryzacja.com; - obsługa i wysyłanie informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu, zainteresowań i potrzeb zainteresowanego jako klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wysyłanie takich informacji wiąże się z profilowaniem użytkowników na podstawie danych osobowych, historii zakupów, jeśli dotyczy, oraz informacji dotyczących sposobu nawigowania na STRONIE/w APLIKACJI, aby dokonać oceny określonych aspektów związanych z osobistymi preferencjami, w celu oferowania wiadomości handlowych odpowiednich do profilu użytkownika; - personalizowanie treści, produktów lub usług w przesyłanych wiadomościach wedle zainteresowań klienta. W celu zarządzania otrzymywanymi wiadomościami należy przejść do zakładki "Moje ustawienia", następnie "Powiadomienia"; - odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi; - zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE/w APLIKACJI; - obsługa i wystawianie dowodów zakupu: paragonów fiskalnych, faktur sprzedaży. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez www.charakteryzacja.com w wydawanych przez nią serwisach internetowych, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu www.charakteryzacja.com poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi korzystanie z usług oferowanych przez www.charakteryzacja.com Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie nazwy użytkownika jego płci i orientacyjnej lokalizacji. Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających kategorie dostarczające dane statystyczno-demograficzne. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych jest dobrowolne. www.charakteryzacja.com nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

1.4. PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE?

www.charakteryzacja.com będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres, mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, aktywowanie usług i spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że może przechowywać dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już korzystania z usług www.charakteryzacja.com lub zaprzestał korzystania ze STRONY/APLIKACJI. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zablokowane we wszystkich systemach www.charakteryzacja.com. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@charakteryzacja.com

1.5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE?

www.charakteryzacja.com ma następujące podstawy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych: Wykonanie umowy Podstawą prawną dla przetwarzania zebranych danych osobowych zainteresowanego jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie zainteresowany jest zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży. Obowiązki prawne Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym www.charakteryzacja.com w relacjach z klientami. Zgoda W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie zgoda zainteresowanego, o ile zostanie ona udzielona: - zarządzanie rejestrem na STRONIE/w APLIKACJI; - zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego; - odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego; - zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na STRONIE/w APLIKACJI. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@charakteryzacja.com Uzasadniony interes W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes www.charakteryzacja.com: - tworzenie profili na podstawie sposobu nawigowania na STRONIE/w APLIKACJI przez zarejestrowanego użytkownika, jak również innych użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane do jakichkolwiek innych celów; - tworzenie profili do wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do profilu zainteresowanego; - wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia klientów www.charakteryzacja.com z zakupionych produktów lub używanych usług w celu poproszenia ich o opinię i ulepszania tychże produktów i usług. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza STRONA/APLIKACJA jest bezpieczna , a także pomaganie www.charakteryzacja.com w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu zadowolenia użytkowników, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty i marki. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu zadowolenia klientów i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas nawigowania i zakupów.

1.6. JAKIM ODBIORCOM MOŻEMY UJAWNIAĆ DANE?

Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom: - administracji publicznej i instytucjom publicznym gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne; - firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak franczyzobiorcy i dostawcy świadczący usługi dla www.charakteryzacja.com (firmy kurierskie, systemy płatności internetowej, agencje, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.). W związku z powyższym przekazywaniem/ujawnianiem danych możliwe jest również przekazywanie tychże danych do państw trzecich, w którym to celu www.charakteryzacja.com będzie używać standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską i Tarczę Prywatności UEUSA jako gwarancji dla przepływu danych do krajów nieobjętych decyzjami Komisji Europejskiej stwierdzającymi odpowiedni poziom ochrony danych. W każdym przypadku podmioty trzecie, którym udostępniane są określone dane osobowe, będą musiały wcześniej udowodnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia właściwej ochrony tychże danych. www.charakteryzacja.com w żadnym przypadku nie sprzedaje danych klientów podmiotom trzecim.

1.7. W JAKI SPOSÓB www.charakteryzacja.com CHRONI DANE OSOBOWE?

STRONA/APLIKACJA wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie danych przez www.charakteryzacja.com do celów uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu. Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem STRONY/ APLIKACJI są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji. Firma www.charakteryzacja.com deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

1.8. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK, KTÓREGO DOTYCZą DANE OSOBOWE?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wykonać: - logując się na swoje konto w portalu www.charakteryzacja.com - kontaktując się przez adres e-mail info@charakteryzacja.com Prawo dostępu Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy www.charakteryzacja.com lub Perman, przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, oraz do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje www.charakteryzacja.com. Prawo do sprostowania Użytkownik może zażądać od www.charakteryzacja.com sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy zarejestrowani na naszej STRONIE/w APLIKACJI mogą też łatwo i bezpośrednio poprawić swoje dane poprzez dokonanie odpowiednich zmian w swoim profilu. Prawo do usunięcia /„ bycia zapomnianym” Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez www.charakteryzacja.com, z wyjątkiem następujących sytuacji: * masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta * masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo * masz nieuregulowany dług wobec www.charakteryzacja.com lub Perman niezależnie od metody płatności * jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakup, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń. Prawo do przenieisnia danych Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany. Prawo do sprzeciwu Użytkownik może sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się www.charakteryzacja.com, w tym wobec profilowania . W takim przypadku www.charakteryzacja.com zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: info@charakteryzacja.com Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy międzyosobą , której dane dotyczą , a www.charakteryzacja.com lub Perman jest dozwolona prawem, któremu podlega www.charakteryzacja.com i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Prawo do wniesienia skargi Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. POLITYKA COOKIES

www.charakteryzacja.com, samodzielnie lub za pośrednictwem umowy o współpracy na usługi pomiarowe może wykorzystywać pliki cookies, gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer strony w celu rejestracji działalności użytkownika w czasie jego obecności na stronie. Stosowanie plików cookies umożliwia serwerowi, na którym znajduje się strona internetowa, rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika. Ułatwia to nawigację i pozwala np. na dostęp użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej do miejsc, usług, promocji i konkursów przeznaczonych wyłącznie dla nich, bez konieczności każdorazowej rejestracji. Cookies są również wykorzystywane do pomiaru parametrów ruchu i oglądalności, monitorowania postępów i liczby wejść na stronę. 2.1. GWARANCJE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES Cookies wykorzystywane przez stronę internetową są kojarzone wyłącznie z anonimowymi użytkownikami i komputerami i nie udostępniają danych osobowych użytkowników. Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez osoby trzecie (np. Google), aby udostępnić www.charakteryzacja.com dane dotyczące skuteczności promocji. W żadnym wypadku cookies nie gromadzą danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować konkretnego użytkownika. Cookies używane na stronie internetowej mają w większości przypadków charakter tymczasowy i służą głównie ich efektywnej transmisji. Żaden z plików cookie używanych przez stronę nie będzie ważny dłużej niż dwa lata. Użytkownicy mają możliwość konfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i zapobiegać ich instalacji na komputerze. Należy pamiętać, że wyłączenie przez użytkownika plików cookies lub ich ograniczenie może uniemożliwić dostęp do niektórych sekcji lub funkcji strony. Aby korzystać ze strony internetowej nie ma potrzeby wyrażania zgody na instalację cookies, pomimo, że jest konieczne zalogowanie się, jak w przypadku każdej z usług, która wymaga wcześniejszej rejestracji lub logowania.

2 . 2 . JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWAwww.charakteryzacja.com?

www.charakteryzacja.com wykorzystuje cztery rodzaje plików cookies: Cookies funkcjonalne/techniczne Pozwalają na przeglądanie naszej strony oraz korzystanie z funkcji, takich jak koszyk na zakupy/wishlista. Cookies analiz i badania oglądalności Wykorzystujemy cookies Google Analytics do pomiaru liczby osób odwiedzających naszą stronę. Ponadto cookies pozwalają nam mierzyć i analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacja ta pozwala na ciągłe doskonalenie usług oraz procesu zakupów użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze stroną dotyczącą polityki prywatności Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/ devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Cookies ustawień preferencyjnych Podczas przeglądania lub zakupów online witryna zapamięta preferencje użytkownika (np. lokalizację lub język). Dzięki tym cookies oferujemy ułatwienia w procesie przeglądania strony. Doświadczenie przeglądania staje się proste i zindywidualizowane. Cookies reklamowe Pliki te wykorzystywane są do wyświetlania odpowiednich reklam użytkownikom. Ograniczają również liczbę reklam oglądanych przez użytkownika i pomagają mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych. Przeglądając naszą stronę użytkownik zgadza się na pobranie tego typu cookies na swoim urządzeniu oraz przeprowadzenie konsultacji w trakcie następnych wizyt na stronie internetowej www.charakteryzacja.com.

2.3. JAK FUNKCJONUJĄ LINKI DO INNYCH STRON?

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych z różną niż www.charakteryzacja.com polityką prywatności. W takim wypadku www.charakteryzacja.com nie ponosi odpowiedzialności za treść lub zawartość stron z linków. www.charakteryzacja.com zachęca użytkowników sieci, aby zapoznali się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która jest dostępna poprzez www.charakteryzacja.com. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt

2.4. W JAKI SPOSÓB www.charakteryzacja.com ZBIERA I GROMADZI ADRESY IP?

Serwer strony internetowej automatycznie wykrywa adres IP i nazwy domen wykorzystywanych przez użytkowników. Adres IP to numer automatycznie przypisywany do komputera, gdy ten łączy się z Internetem. Informacja ta pozwala na dalsze przetwarzanie danych, w celu uzyskania pomiarów statystycznych, które pokazują liczbę wizyt w sieci, kolejność odwiedzin, punkt dostępu, itp. Podobnie jak większość wydawców serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych www.charakteryzacja.com przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z zawartości strony internetowej. Jego obowiązkiem jest: · podać prawdziwe i dokładne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym lub w informacji dotyczącej realizacji zamówienia, aktualizować je przy każdorazowym korzystaniu ze strony; · nie angażować się w działania nielegalne, wbrew dobrej wierze i porządkowi publicznemu; · nie rozpowszechniać treści lub propagandy rasizmu, ksenofobii, dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, ideologię lub treści w jakikolwiek sposób naruszających moralność, porządek publiczny, prawa podstawowe, wolności obywatelskie, honor, prywatność lub wizerunek osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem; · nie powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych strony, dostawców www.charakteryzacja.com lub osób trzecich, nie wprowadzać lub rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych lub logicznych, które są zdolne do spowodowania wymienionych szkód; , nie korzystać z zawartości strony internetowej oraz informacji na jej temat w celach promocyjnych lub służących wysyłaniu wiadomości do innych celów handlowych, czy do zbierania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników; · nie próbować dostępu ani używać konta e-mail innych użytkowników i manipulować lub modyfikować ich wiadomości. www.charakteryzacja.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania na swojej stronie internetowej wszelkich niezapowiedzianych zmian, które uzna za stosowne. Mogą do nich należeć: poprawki, usuwanie lub dodawanie treści i świadczonych usług, sposób w jaki usługi zostały przedstawione lub ich lokalizacja na stronie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu info@charakteryzacja.com

4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Wszelkie prawa własności intelektualnej na stronie internetowej i jej zawartości, w tym między innymi prawa do: zdjęć, dźwięku, audio, wideo, rysunków, tekstów, grafiki, logo, ikon, zestawień kolorów, struktury, przycisków i oprogramowania, nazwy handlowej, znaków towarowych, prac, ilustracji, zdjęć lub rysunków technicznych oraz wszelkich innych znaków użytku przemysłowego , jest własnością i należy do www.charakteryzacja.com lub innych właścicieli, którzy zezwolili na zamieszczenie ich danych na stronie internetowej. Zabronione jest odtwarzanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie, z uwzględnieniem środków udostępnienia, całości lub części zawartości strony do celów komercyjnych, w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, bez zgody www.charakteryzacja.com Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawa własności intelektualnej www.charakteryzacja.com. Użytkownik może korzystać ze strony internetowej i jej zawartości w celach osobistych i prywatnych. Wszelkie inne użycie jest zabronione i będzie wymagać od użytkownika uzyskania wcześniejszej, jednoznacznej, pisemnej zgody www.charakteryzacja.com. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani manipulować urządzeniami zabezpieczającymi ani systemami bezpieczeństwa, które zostały zainstalowane na stronie.

5. ODPOWIEDZIALNOSC WYNIKAJąCA Z KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

www.charakteryzacja.com oraz firma Perman w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku błędów lub pominięć w treści, niedostępności portalu, wprowadzenia wirusów lub szkodliwych programów, mimo podjęcia wszystkich niezbędnych technicznych środków zapobiegawczych. Od strony internetowej klienta możliwe jest przekierowanie treści na strony internetowe osób trzecich. Z racji, że usługodawca nie zawsze może kontrolować treści umieszczane przez osoby trzecie na jego stronach internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tego rodzaju treści. W każdym wypadku usługodawca informuje, że przystąpi do natychmiastowego usunięcia wszelkich treści, które mogą naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawo, zasady moralności lub porządku publicznego. Przystąpi do natychmiastowego wycofania przekierowanej strony z powiadomieniem właściwych organów. www.charakteryzacja.com nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje przechowywane lub pojawiające się na forach, czatach, blogach, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub w innych miejscach, gdzie istnieje możliwość publikowania w Internecie treści osób trzecich. Jednocześnie www.charakteryzacja.com jest do dyspozycji wszystkich użytkowników, organów władz, instytucji i sił bezpieczeństwa i działa aktywnie w wycofaniu lub ewentualnym zablokowaniu wszystkich treści, które mogą wpływać lub naruszać miejscowe lub międzynarodowe prawa osób trzecich lub zasad moralności i porządku publicznego. Jeżeli użytkownik uzna, że w sieci znajdują się treści, które mogą naruszać te normy, należy natychmiast powiadomić o tym administratora strony internetowej pod adresem info@charakteryzacja.com Strona internetowa została sprawdzona i przetestowana pod kątem sprawnego funkcjonowania. Wstępnie można zagwarantować jej sprawne działanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. www.charakteryzacja.com nie wyklucza jednak możliwości zaistnienia pewnych błędów oprogramowania, lub innych usterek powstałych z przyczyn niezależnych, np. klęski żywiołowe, strajki lub inne okoliczności uniemożliwiające dostęp do sieci. Zakazane jest wprowadzanie w celach handlowych hiperłączy (hiperlink) na innych stronach internetowych, które udostępniałyby wejście na stronę internetową www.charakteryzacja.com bez uprzedniej zgody marki. www.charakteryzacja.com nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie lub zawartość stron internetowych osób trzecich, które stworzą link do strony internetowej www.charakteryzacja.com